Kontakt

Præst

Tine Zinck Damgaard

(Kirkebogsfører)
Rævedalsvej 3
9230 Svenstrup J
Tlf.: 98 38 12 61

E-mail: tzd@km.dk

 

Organist

Michael Estrup Sølvsteen

Tlf: 23 99 92 90

E-mail: organist@ferslev-kirke.dk 

 

Kirketjener

Mette Kondrup Vejlstrup

Graverkontoret Dall
Tlf: 98383998 (træffes ikke mandag)

E-mail: dallkirke@gmail.com

         

Kirkesanger

Lene Forup

Tlf:  40 13 24 80 (træffes ikke mandag)

E-mail: kirkesanger@ferslev-kirke.dk

 

Graver ved Dall kirke

Mette Kondrup Vejlstrup

Graverkontoret Dall
Dallvej 92, 9230 Svenstrup
Tlf: 98383998

E-mail: dallkirke@gmail.com

 

Graver ved Ferslev og Volsted kirker

Erik Kalstrup Jensen

Graverkontoret Ferslev
Rævedalsvej 1, 9230 Svenstrup
Tlf: 98389816

E mail: graver@ferslev-kirke.dk

         

 

Formand Ferslev, Dall, Volsted sognes menighedsråd

Janni Søgaard

Volsted Bygade 29
9530 Støvring
Tlf: 98384123

Email: js@nypost.dk

 

Hvor henvender jeg mig?

Fødsel

Anmeldelse af fødsel sker automatisk via jordemoderen, men hvis barnets forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal der indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring inden for 14 dage efter barnets fødsel. Dette gøres på borger.dk

Dåb

Tidspunktet for dåben kan aftales telefonisk. Samtidig fastsættes et tidspunkt til en samtale med sognepræsten, gerne hos forældrene, om barnets navn, dåbshandlingens forløb, faddere og evt. andre spørgsmål.

Vielse

Også tidspunktet for bryllup i kirken aftales telefonisk. Parret fremskaffer ved henvendelse til bopælskommunen en såkalds prøvelsesattest, som afleveres sammen med dåbsattesterne i forbindelse med samtalen om vielsen. Evt. pyntning af kirke aftales med kirketjener.

Begravelse
- præst og bedmand

Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet. Kontakt evt. først en bedemand der søger for udfærdigelse af de nødvendige papirer samt træffer aftale med præsten om, hvornår begravelsen eller bisættelsen kan finde sted. Præsten kommer naturligvis gerne ud i hjemmet til en samtale.

Gravsted, evt. ændring af mindesten

og pyntning af kirken. Aftaler herom træffes med kirkens graver.