Alle elever på Ferslev Skole modtager i slutningen af 6. klasse et tilmeldingsbrev og et tilmeldingsskema med henblik på konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin.

Hent tilmeldingsskema for skoleåret 18/19 HER

Hvis man ikke går på Ferslev Skole, og alligevel skal konfirmeres i Ferslev, Dall eller Volsted Kirke, skal man selv sørge for at tage kontakt til sognepræsten.

I kongelig anordning om konfirmation står der:
Adgang til at blive konfirmeret, har enhver, der:

  • er døbt med den kristne dåb
  • har modtaget forberedelse til konfirmation
  • er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste

Det er med andre ord frivilligt, om man vil konfirmeres, men konfirmationsforberedelsen herunder også kirkegang er obligatorisk.

Konfirmationsforberedelsen foregår som udgangspunkt i konfirmandstuen i Ferslev med mindre andet er oplyst.

Hvis man ikke er døbt

Hvis man gerne vil konfirmeres, men ikke er døbt, skal man sørge for at træffe en aftale med præsten om, at man kan blive døbt på et tidspunkt inden konfirmationen. Når unge i konfirmationsalderen bliver døbt, kaldes det voksendåb. Den vigtigste forskel på voksendåb og barnedåb er, at ved voksendåb svarer man selv ”ja” til tilspørgslerne. Dåben finder sted i forbindelse med en gudstjeneste.


Kommende konfirmationsdatoer

2019

Den 17. maj i Volsted

Den 18. maj i Ferslev

Den 19. maj i Dall

2020

Den 8. maj i Volsted

Den 9. maj i Ferslev

Den 10. maj i Dall