Søndag d. 1. november 2020, kl. 11:00

Allehelgensdag er den dag, hvor vi særligt mindes vore døde - både dem, vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer.

Gudstjenesten skaber gennem bønner, salmer, musik, ord og stilhed, rum og plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. 

Navnene på dem, der er døde og begravet i Dall siden sidste Allehhelgen, vil blive læst op fra prædikestolen.

Medvirkende
Tine Zinck Damgaard
Sted Dall Kirke