Tirsdag d. 18. august 2020, kl. 19:00

NY DATO pga. forholdreglerne i forbindelse med Cororavirus.

Vi starter med at holde det årlige menighedsmøde. hvor menighedsrådet fortæller om arbejdet i det forløbne år, fremlægger regnskab og budget samt oplæg til drøftelse af visionerne for det kommende arbejde. 

Derefter er der orienteringsmøde, hvor menighedsrådet bl.a. orienterer om datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Undervejs serveres der en lettere anretning med tapas, vin/vand og kaffe.

Det er helt uforpligtende at komme - alle i pastoratet er velkomne, så kom og bliv bl.a. klogere på, hvordan du kan bidrage til kirkens liv gennem deltagelse i menighedsrådsarbejdet.

Dagsorden:

  • Velkomst ved menighedsrådets formand
  • Valg af dirigent
  • Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver
  • Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat
  • Redegørelsen for det seneste års regnskab, samt det kommende års budget
  • Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt orientering om mulighed for at udløse afstemningsvalg
  • Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 
  •  Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Medvirkende
Menighedsrådet
Sted Rævedalsvej 3, 9230 Svenstrup J