Tirsdag d. 15. september 2020, kl. 19:00

Det er i dag vi vælger det nye menighedsråd.

Mødet er offentligt, men det er kun personer med valgret, der har tale- og stemmeret.

Kandidaterne opstilles i løbet af aftenen, og alle valgbare kan stille op. 
Alle opstillede får mulighed for at begrunde sin opstilling.

Mødet holdes fælles for Ferslev-Dall-Volsted, men opstilling og valg foregår separat for de tre sogne. 

Der skal vælges 3 personer til hvert sogn, samt et antal stedfortrædere.

Dagsorden for aftenen:

 1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
 5. Kandidaternes egen præsentation
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning
 9. Optælling af stemmer og annoncering af valgresultatet ved valgbestyrelsen
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste 
 12. Eventuelt

Resultatet af valgforsamlingen offentliggøres efterfølgende i kirkerne, på hjemmesiden samt i den lokale presse.

Medvirkende
Menighedsrådet og valgbestyrelsen
Sted Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup J