Torsdag d. 16. maj 2019 (hele dagen)

Torsdag den 16. maj er dagen, hvor vi drager på udflugt.

Køreplan og tilmelding vil fremgå til sognetræf den 11. april. Turen vil i år gå til Harboøre og Thyborøn. Selve ruten og hvad vi skal se, er i planlægningsfasen, men herom senere.

Tilmelding er nødvendig og kan ske til:
Per Knudsen tlf.: 9838 2279 eller 4094 8166, mail: perknud@post.tele.dk.
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 2. maj.

I lighed med sidste års brugerbetaling, vil det også i år være nødvendigt med et tilskud til leje af bus, og det vil andrage 100,00 kr. pr. deltager. Betaling sker på dagen i bussen.

Sted
Harboøre og Thyborøn