Udgivet ons d. 29. jul 2020, kl. 16:57

Praktisk medhjælper/Vært(inde) søges

Vi søger en deltids medarbejder til at varetage en række praktiske opgaver primært i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i Ferslev-Dall-Volsted Pastorat.

Stillingen er tidsbegrænset med en varighed på et år, ønskes besat 1. oktober eller tidligere.  Stillingen er på ca. 250 timer årligt, der fordeler sig ujævnt hen over året. Vi forestiller os, at stillingen kan besættes af fx en efterlønner eller en studerende.

Dine opgaver er

 • Forplejning til møder, arrangementer, familiegudstjenester m.v. (fx lave kaffe, bage/købe kage, bestille mad etc.)
 • Borddækning/oprydning/opvask til møder, arrangementer, familiegudstjenester m.v. i samarbejde med frivillige
 • At sørge for kirkekaffe til udvalgte gudstjenester
 • At booke forsamlingshuse til større arrangementer samt sørge for afhentning/aflevering af nøgle m.v.
 • At koordinere og ”nurse” frivillige hjælpere
 • At deltage i tre Kirkeblads- og gudstjenesteudvalgsmøder pr. år

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og selv tage initiativ. At du engagerer dig, har blik for detaljer og tager ansvar for de opgaver, som skal løses.

Dine opgaver kan alt efter dine kompetencer evt. suppleres med

 • Opdatering af hjemmeside og sogn.dk
 • Nyhedsbreve
 • Administrering af kirkernes Facebookside
 • Kreative opgaver i forbindelse med børnegudstjenester
 • Lave plakater og hænge dem op i byernes standere og/eller i institutionerne

Aflønning sker efter individuel aftale, efter kvalifikationer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Tine Zinck Damgaard fra tirsdag d. 4. august på tlf. 98381261

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8388fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den onsdag d. 19. august 2020

Kategorier Nyt fra Menighedsrådet