Udgivet af Annette Thor Jakobsen, søn d. 24. feb 2019, kl. 11:52

Torsdag den 16. maj er dagen, hvor vi drager på udflugt.

Køreplan og tilmelding vil fremgå til sognetræf den 11. april. Turen vil i år gå til Harboøre og Thyborøn. Selve ruten og hvad vi skal se, er i planlægningsfasen, men
herom senere.

Tilmelding er nødvendig og kan ske til: Per Knudsen tlf.: 9838 2279 eller 4094 8166, mail: perknud@post.tele.dk.
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 2. maj

I lighed med sidste år, vil det også i år være nødvendigt med brugerbetaling til leje af bus, og det vil andrage 100,00 kr. pr. deltager. Betalingen sker på dagen i bussen.

Kategorier Sognetræf